Generalforsamling i Langeskov Motion & Fitness

Generalforsamling i Langeskov Motion & Fitness afholdes mandag den 23. august 2021 kl. 18.00 i Mælkevejen.
Dagsorden iflg. vedtægterne, der kan læses på vores hjemmeside under fanen “information”.
Vi vil være vært med et let traktement.
Af hensyn til planlægningen skal tilmelding ske hos formand Jacob Bonde på mail:
jacobbonde2@gmail.com senest den 19.08.2021.
Det vil glæde os, at se mange af jer medlemmer på denne aften.
Forslag til punkter på generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 18.08.2021.
Venlig hilsen Bestyrelsen