Vi holder åben igen fra 11. juni og fremad

Bad og omklædning kan nu forgå i hallens omklædningsrum

Følgende retningslinjer er gældende indtil videre:

Langeskov Motion og Fitness retningslinjer omkring træning og Covid.

LÆS INDEN DU BEGYNDER TRÆNING IGEN
Føler du dig ikke på toppen så bliv hjemme. Det er ikke en løsning at bruge handsker, hænderne skal afsprittes.
Vi har håndsprit stående rundt i alle lokaler. Når du begynder træning med nyt udstyr skal du spritte dine hænder af, maskiner skal ligesom tidligere tørres af med rodalonblandingen efter din træning. Det vil sige bruger du først en 10kg. Håndvægt og bag efter en 12 kg håndvægt skal du spritte dine hænder af inden du bruger begge! Og begge aftørres med rodalonblanding når du er færdige med dem.

Du skal også inden du påbegynder opvarmning eller anden træning i cardiomaskiner(løbebånd motionscykler o.l.) afspritte dine hænder. Som tidligere aftørres maskinerne i rodalonblandingen når du forlader dem igen. Bruger du flere maskiner skal du afspritte hænder mellem hver maskine.

Hvor det er muligt skal der være 2 meters afstand mellem idrætsudøvere, forsøg at overholde dette bedst muligt, respektér hvis der er en anden i centeret som mener du står for tæt på.
Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 kvm pr person – Det vil sige at der i stueetagen må være max 50 personer alt i alt. På førstesalen gælder der både for Bumlestuen(sort gulv) samt for træningssalen(blå gulv) at der må være 22 idrætsudøvere + én instruktør, hvis der er flere instruktører skal antallet af udøvere reduceres tilsvarende. I Indoor cycling må der kun være 16 udøvere + én instruktør.
Bestyrelsen påpeger at Langeskov Motion & fitness drives af frivillige og det er hverken ønskeligt eller muligt at have fast bemanding som kan sikre overholdelsen af de gældende retningslinjer. Det er i høj grad jer medlemmer som skal sørge for at overholde de nye retningslinjer.

Føler du dig utryg ved at træne – eksempelvis ved at andre står for tæt på, så snak om det i en god tone og find en mindelig løsning i fællesskab.
Er du generelt utryg ved at påbegynde din træning så kontakt os på info@langeskovmotionogfitness.dk så prøver vi at finde en løsning på det.
Der må ikke benyttes måtter i centeret med mindre det er din personlige måtte du selv har medbragt.
Vi håber at ovenstående bliver respekteret af alle der kommer i centeret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen