Medlemskab

Kontingent for medlemskab

  • 1.300 kr. årligt
  • 750 kr. halvårligt
  • 450 kr. kvartalsvis
  • 200 kr. månedsvis

Kontingent betales forud.

Undgå at din nøgle bliver lukket!

Såfremt der ikke betales til tiden, spærres din nøgle indtil kontingentet er betalt.

I forbindelse med kontingentændringer:

Indmeldelse
Ind-/udmeldelse og nøglekøb:

Indmeldelse og nøgle (til ejerskab) koster 200 kr. som et engangsbeløb. Derudover skal man betale kontingent svarende til den betalingstermin man ønsker, (f.eks. månedligt = 200 kr.). Bemærk dog at der betales dagsabonnement på 5 kr. fra den dag man melder sig ind til den første dag i den kommende måned. Herefter opkræves man for det abonnement man har valgt.

Efter indmeldelse skal nøgle hentes hos:
Tina Kaehne
Grønvangen 108
5550 Langeskov
mail: tinakaehne1@gmail.com
Tlf. 50484789.
Træffes
efter kl. 16.00.
Nøglen er personlig og skal under ophold i motionscentret kunne fremvises.

Indgået medlemsskab er gældende, indtil det opsiges af Langeskov Motion og Fitness eller medlemmet. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af medlemsskab, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside, hvor man afmelder sit kort. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Som medlem i Motionscenteret kan optages enhver der er fyldt 14 år. 14 og 15 årige medlemmer skal have godkendelse af en forældre samt en fra bestyrelsen eller en instruktør for at kunne træne i motionscenteret. Personer under 18 år skal have forældres eller anden økonomisk værges underskrift for at kunne tegne medlemskab.

Gæstetræning
Gæstetræning i motionscenteret koster 25 kr. pr. gang. Gæster til holdtræning skal kontakte Jacob Bonde på 31 78 56 99 for at få booket en plads på holdet. Personer over 16 år må gæstetræne. Cykelsko kan lejes for 20 kr. pr. gang.

Prøvetræning
Forud for medlemskab kan man få en instruktørtime/prøvetime til holdtræning – Instruktørtime/prøvetime er gratis.
Instruktørtimer kan arrangeres igennem info@langeskovmotionogfitness.dk eller via Jeanette Ladebo på mail: Jeanette.ladebo@post.tele.dk.
Prøvetime til holdtræning arrangeres igennem Jacob Bonde på 31 78 56 99.

Betaling sker til Mobilepay 79811.